Dotknij fizyki cząstek elementarnych

Niekolekcjonerska gra karciana s.Kwarki!

Czy kiedykolwiek fascynowała Cię tematyka cząstek elementarnych i Modelu Standardowego? Teraz możesz odkryć go na własną rękę - poprzez szereg prostych zasad dobierz i skompletuj kwarki budujące ciężkie cząstki - od tak podstawowych jak proton i neutron, aż po najbardziej dziwaczne kombinacje - takie jak hiperony i miony pi.

MODEL STANDARDOWY

W podróży po fizyce cząstek elementarnych warto znać kilka szczegółów. Cząstki elementarne posiadają właściwie tak prosty opis jak to tylko możliwe (ale nie prostszy). Obok masy i ładunku elektrycznego jest jeszcze zapach, kolor i spin - wewnętrzne liczby opisujące kwarki.
Uploaded image

kolor

Podstawowe spoiwo materii
Każdy z kwarków ma swój ‘kolor’ – jeden z trzech rodzajów ładunków określających wzajemne oddziaływania.
Uploaded image

Zapach

Złożoność w prostocie
Zapachy kwarków to inaczej ich nazwy – górny, dolny, powabny, dziwny, prawdziwy i piękny. Każdy z zapachów ma inne własności, które określają naturę hadronów.
Uploaded image

spin

Kwantowy kręciołek
Spin jest parametrem odpowiadającym kręceniu się wokół własnej osi – i to koniec podobieństw, ponieważ każda cząstka ma swój niezbywalny ‘kręcioł’, który określa, jak oddziałuje z innymi cząstkami.

Antymateria

Każdy kwark ma swoje lustrzane odbicie - antykwarka. Z takim odbiciem związany jest szereg własności. W dodatku, fakt współistnienia materii i antymaterii obok siebie znacząco wpływa na wydarzenia - kwark i antykwark mogą się sparować tworząc mion, stabilną cząstkę składającą się z materii i antymaterii jednocześnie!
Uploaded image

Antykolor

Przeciwieństwa się… znoszą.
Antykwarki mają swój odpowiedni zestaw antykolorów- antyczerwony, antyzielony i antyniebieski (albo, jak wolisz, cyjan, magenta i żółty). Odpowiedni kolor wraz ze swoim antykolorem jest obojętny.
Uploaded image

Antyzapach

Antygórny i dolny to dwa różne zapachy…
Antyzapach mówi, którego kwarka antykwark jest przeciwieństwem. Tu nie ma finezji – są zapachy antygórny, antydolny, antyprawdziwy, antypiękny, antypowabny i antydziwny.
Uploaded image

…oraz spin

Antyobrót jest dalej obrotem.
Jeśli kwark posiada spin, to jego lustrzane odbicie również musi go posiadać. Zarówno kwark jak i antykwark mogą kręcić się w dwie strony (spin dodatni albo ujemny) – w przypadku antymaterii nic się nie zmienia.

miony i bariony

To, co możemy poskładać z naszych klocków

Kwarki nie mogą istnieć osobno - dzięki temu w sposób spontaniczny tworzą zaawansowane struktury par i trójek. Główny warunek, jaki musi spełniać układ kwarków to obojętność kolorowa - czyli zespół musi się składać z trzech barw lub antybarw... lub z pary barwa-antybarwa. Jeśli jednak kwark spotka się ze swoim antykwarkiem, obydwa anihilują!

Zasady gry

Na stoliku są rozłożone pary kwarków wraz z kolorem. Każdy z graczy ma cele do spełnienia - skompletowanie hadronu składającego się z odpowiednio dobranego zestawu kwarków. Problem w tym, że pożądanych kwarków zazwyczaj na stole nie ma... zatem należy je stworzyć z dostępnych narzędzi! Każda karta kwarku ma odpowiednie własności - zamień kwark na antykwark, zmień kolor kwarków, odrzuć określoną kartę i dobierz kolejną. W ten sposób już przy dwóch graczach powstaje prawdziwy miszmasz kwarkowo-zapachowo-gluonowy - w takiej sytuacji znacznie łatwiej znaleźć odpowiedni zestaw kwarków... o ile inny gracz wcześniej ci go nie zabierze!

Napisz do nas!

Pytania? Niejasności? Pisz! Odpowiemy najszybciej jak możemy.